Betingelser

Bestemmelser for FK Odsherred Løberne

 § 1. Navn og Hjemsted.

1.      Klubbens navn er FK Odsherred Løberne og er en afdeling i FK Odsherred.

2.      Klubbens hjemsted er Odsherreds Kommune.

 

§ 2. Formål.

1.      Klubbens formål er at udbrede kendskabet til løb og motion, og at gøre det muligt for medlemmerne at dyrke dette, samt at tilbyde folk et socialt samvær omkring disse aktiviteter.

 

§ 3. Medlemskab.

1.      Medlemskab kan opnås af alle.

2.      Kontingentet fastsættes af klubudvalget

 

§ 4. Medlemsmøde med valg 

1.      Der afholdes hvert år i 1. kvartal, medlemsmøde med valg til klubudvalget, der skal indkaldes via mail med mindst 2 ugers varsel.

2.      Dagsordenen udsendes med indkaldelsen.

3.      Stemmeret på mødet har alle, der har betalt kontingent.

 

§ 5. Dagsorden.

1.    Dagsordenen for medlemsmøde med valg skal indeholde følgende punkter:

 

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Information om økonomi

4: Valg af medlemmer til klubudvalget 

                     

§ 6. Dirigent.

1.      Mødet ledes af dirigenten.

2.      Afstemning afgøres skriftligt ved almindelig stemmeflertal.

 

 § 7. Klubudvalget.              

1.      Klubudvalget vælges af medlemmerne og består af 5 medlemmer.

2.      Klubudvalget vælges for 2 år ad gangen, dog således at der i lige år vælges 3 medlemmer, og de 2 øvrige medlemmer vælges i ulige år.

3.      Klubudvalget tegner klubben i alle henseender.

4.  Klubudvalget konstituerer sig efter valget med formand, næstformand, sekretær og 2 menige medlemmer.

 

 § 8. Regnskab.

1.      Klubbens er en del af FK Odsherred og følger deres regnskabsår der løber fra 01.01.-31.12.

2.      Budget skal godkendes af FK Odsherred.

 

________________________________________________________________________________________________

 

Generelle oplysninger om klubben:


Klubbens juridiske navn: FK ODSHERRED
Selskabsform: Forening
CVR-nummer: 32744761

Officiel web-adresse: www.fkodsherredløb.dk

Priser
Alle priserne på www.fkodsherredløb.dk er ikke tillagt moms, da vi er en forening.

Når du via dit dankort køber et af følgende produkter:

- Tilmelding til hold(eller flere hold)
- Venteliste
- Passivt medlem

Sker det som en forud betaling for den periode der er angivet ved købet.

FK Odsherred kan opkræve et gebyr på 1,45 kr. pr. transaktion + 0,10 % ved køb over 100.- og 0,70 kr. pr.transaktion for 50.- og under.

Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb

Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.

Betaling
På www.fkodsherred.dk kan du betale med følgende betalingsmidler:

Dankort
Visa/Dankort
eDankort

Betaling sker forud. Vi bruger quickpay.dk som betalingsgateway til dankort læs mere på deres side om sikkerheden ved online betaling.

Fortrydelsesret
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding til et hold eller venteliste.

Personoplysninger
Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer").

De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos FK ODSHERRED samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.

Som registreret bruger hos FK ODSHERRED har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Kunder, der ønsker at tilmelde sig hold hos FK ODSHERRED, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende.

Cookies
I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på den computer kunden benytter.

I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".

Tekniske krav til kundens computerudstyr
Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

Ændring af priser og handelsbetingelser
De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden

Forbehold
FK ODSHERRED tager forbehold for tryk- og prisfejl. FK ODSHERRED er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

Ansvarsfraskrivelse
FK ODSHERRED og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af http:// www.fkodsherred.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,

• at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.
• at www.fkodsherred.dk og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

FK ODSHERRED og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede.

Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af FK ODSHERRED ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for FK ODSHERRED.

FK ODSHERRED påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af FK ODSHERRED ydelser på www.fkodsherredløb.dk

Klager og reklamationer
Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

KONTAKT FK ODSHERRED